BỘ SƯU TẬP SỐ THÔNG TIN KINH TẾ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

         KINH TẾ HỌC LAO ĐỘNG

 1. Giải pháp tạo việc làm phi nông nghiệp cho người lao động ở nông thôn tỉnh Trà Vinh ( Ngày viết bài: 21/03/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1510 )
 2. Đôi điều bàn về nguồn nhân lực du lịch Thành phố Cần Thơ ( Ngày viết bài: 14/03/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1350 )
 3. Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020 ( Ngày viết bài: 07/03/2016 - Ngày xem gần nhất: 17/08/2019 - Số lượt xem: 1366 )
 4. Tác động của môi trường kinh doanh đến quá trình phát triển nguồn nhân lực vùng Nam Bộ ( Ngày viết bài: 09/12/2015 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 1566 )
 5. Tỉnh Đồng Tháp - Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực ( Ngày viết bài: 18/11/2015 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1641 )
 6. Vai trò phụ nữ cộng đồng dân tộc Khmer trong phát triển kinh tế hộ ở khu vực nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long ( Ngày viết bài: 17/11/2015 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1591 )
 7. Đánh giá mức độ đáp ứng đáp ứng chất lượng nguồn nhân lực theo yêu cầu doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long được đào tạo bậc đại học trở lên ( Ngày viết bài: 17/11/2015 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1631 )
 8. Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn và tác động của sự dịch chuyển này đến nông hộ ở thành phố Cần Thơ ( Ngày viết bài: 17/11/2015 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1635 )
 9. Đánh giá năng lực nghề nghiệp của nhân viên du lịch tại các điểm đến du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long ( Ngày viết bài: 12/11/2015 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1657 )
 10. Thực trạng lao động và việc làm nông thôn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn hiện nay ( Ngày viết bài: 06/11/2015 - Ngày xem gần nhất: 16/08/2019 - Số lượt xem: 1674 )

  . . . . . .

         KINH TẾ HỌC TÀI CHÍNH

 1. Khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ nuôi tôm sú huyện Cầu Ngang, Trà Vinh ( Ngày viết bài: 04/04/2016 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 1203 )
 2. Tác động của chương trình thí điểm bảo hiểm tôm nuôi đến thu nhập của hộ nuôi tôm ở Bạc Liêu ( Ngày viết bài: 01/04/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1199 )
 3. Nghiên cứu các yếu tố tác động đến đầu tư của doanh nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long bằng mô hình Tobi ( Ngày viết bài: 21/03/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1295 )
 4. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm nông nghiệp của các hộ nuôi tôm tại tỉnh Cà Mau ( Ngày viết bài: 29/02/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1402 )
 5. Nghiên cứu về lý do hộ gia đình nghèo tiếp cận tín dụng phi chính thức tại tỉnh Tiền Giang ( Ngày viết bài: 28/12/2015 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1526 )
 6. Phân tích định lượng mối quan hệ giữa FDI và tăng trưởng kinh tế tỉnh Trà Vinh ( Ngày viết bài: 04/12/2015 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1609 )
 7. Tín dụng ngân hàng đối với Đồng bằng sông Cửu Long: Kết quả 6 tháng đầu năm 2013 và một số đề xuất ( Ngày viết bài: 19/11/2015 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 1603 )
 8. Vì sao các doanh nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long phải thanh toán tiêu cực phí ? ( Ngày viết bài: 18/11/2015 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1582 )
 9. Chi tiêu cho xổ số kiến thiết của người dân thành phố Cần Thơ ( Ngày viết bài: 18/11/2015 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1594 )
 10. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng chính thức và phi chính thức của nông hộ ở Đồng bằng sông Cửu Long ( Ngày viết bài: 18/11/2015 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1626 )

  . . . . . .

         KINH TẾ HỌC ĐẤT ĐAI

 1. Vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL - đánh thức tiềm năng phát triển thương mại Phần 2 ( Ngày viết bài: 18/11/2015 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1625 )
 2. Vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL - đánh thức tiềm năng phát triển thương mại Phần 1 ( Ngày viết bài: 18/11/2015 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1590 )
 3. Thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh - Bệ phóng cho Bạc Liêu Tăng tốc ( Ngày viết bài: 18/11/2015 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1618 )
 4. Phát triển thủy lợi ở Đồng bằng sông Cửu Long những thách thức ( Ngày viết bài: 18/11/2015 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1585 )
 5. Đồng bằng sông Cửu Long chủ động sống chung với lũ ( Ngày viết bài: 18/11/2015 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1551 )
 6. Thay đổi mục đích sử dụng đất và đời sống kinh tế - xã hội của người dân trong vùng dự án khu đô thị Nam Cần Thơ, Phú Thứ, Cái Răng ( Ngày viết bài: 17/11/2015 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1609 )
 7. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự tích tụ ruộng đất ở vùng Tây Nam Bộ ( Ngày viết bài: 30/10/2015 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1604 )
 8. Phát triển sinh thái nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long ( Ngày viết bài: 29/10/2015 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 1625 )
 9. Đồng bằng sông Cửu Long: Chủ động sống chung với lũ ( Ngày viết bài: 10/09/2015 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 1710 )
 10. Kinh tế biển xanh - Nhìn từ đất Chín Rồng ( Ngày viết bài: 04/08/2015 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 1798 )

  . . . . . .

         TÀI CHÍNH CÔNG

 1. Xây dựng thương hiệu biển 'Đảo ngọc Phú Quốc' ( Ngày viết bài: 01/04/2016 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 1298 )
 2. Xây dựng chiến lược phát triển cảng hàng không quốc tế Phú Quốc ( Ngày viết bài: 01/04/2016 - Ngày xem gần nhất: 17/08/2019 - Số lượt xem: 1298 )
 3. Tiến tới đại hội XII của Đảng: Những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế qua 30 năm đổi mới ( Ngày viết bài: 29/02/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1529 )
 4. Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của TP. cần Thơ ( Ngày viết bài: 28/12/2015 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1703 )
 5. Bạc Liêu: Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội từ các dự án động lực ( Ngày viết bài: 28/12/2015 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 1640 )
 6. Ảnh hưởng của chi tiêu ngân sách nhà nước đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Sóc Trăng ( Ngày viết bài: 28/12/2015 - Ngày xem gần nhất: 17/08/2019 - Số lượt xem: 1676 )
 7. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau giai đoạn 2006 – 2020 ( Ngày viết bài: 19/11/2015 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1716 )
 8. Quy hoạch phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tỉnh Cà Mau đến năm 2020 ( Ngày viết bài: 19/11/2015 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1787 )
 9. Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của tỉnh Kiên Giang ( Ngày viết bài: 19/11/2015 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1692 )
 10. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở Đồng bằng sông Cửu Long: Khó vì yếu và thiếu đồng bộ ( Ngày viết bài: 19/11/2015 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1815 )

  . . . . . .

         KINH TẾ SẢN XUẤT

 1. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới sự đa dạng hoá thu nhập của hộ gia đình tại vùng đệm vườn quốc gia U Minh Hạ, Cà Mau ( Ngày viết bài: 01/04/2016 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 1262 )
 2. Hiệu quả tài chính của các tác nhân tham gia chuỗi giá trị ca cao ở tỉnh Bến Tre ( Ngày viết bài: 21/03/2016 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 1320 )
 3. Tiền Giang liên kết phát triển du lịch ( Ngày viết bài: 14/03/2016 - Ngày xem gần nhất: 17/08/2019 - Số lượt xem: 1310 )
 4. Giải pháp phát triển Thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm thương mại - dịch vụ của vùng Tây Nam Bộ ( Ngày viết bài: 14/03/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1378 )
 5. Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch văn hoá trong xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ văn minh, hiện đại ( Ngày viết bài: 14/03/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1307 )
 6. Vào 'sân chơi' WTO cộng (+) ( Ngày viết bài: 29/02/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1214 )
 7. Liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long - Đa dạng sản phẩm, xây dựng thương hiệu du lịch vùng ( Ngày viết bài: 29/02/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1377 )
 8. Tăng khả năng thích ứng cho đô thị ( Ngày viết bài: 13/01/2016 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 1456 )
 9. Đồng bằng sông Cửu Long: Nhiều dự án trọng điểm được tài trợ vốn đầu tư ( Ngày viết bài: 13/01/2016 - Ngày xem gần nhất: 17/08/2019 - Số lượt xem: 1434 )
 10. Để trái cây và cá tra Đồng bằng sông Cửu Long xuất khẩu tốt hơn ( Ngày viết bài: 13/01/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1490 )

  . . . . . .

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA
THÔNG BÁO MỚI

LƯỢT TRUY CẬP

THƯ VIỆN TP. CẦN THƠ - SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH TP. CẦN THƠ


+ Địa chỉ: Số 01 Phan Đình Phùng, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

+ Điện thoại: 0292.3820967 - Fax: 0292.3820601 - Email: thuviencantho@gmail.com

+ Chịu trách nhiệm nội dung: Phan Thị Thùy Giang, Giám đốc Thư viện TP. Cần Thơ

+ Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật: Phòng CNTT - Thư viện TP. Cần Thơ

+ Chú ý: Trang thông tin điện tử hiển thị tốt nhất trong trình duyệt Google Chrome với độ phân giải màn hình 1024 x 768

+ Ngày cập nhật 22/12/2017