MỤC LỤC BÁO - TẠP CHÍ

         CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

 1. TC TÂM LÝ HỌC ( Ngày viết bài: 24/09/2018 - Ngày xem gần nhất: 16/06/2019 - Số lượt xem: 257 )
 2. TC VĂN THƯ LƯU TRỮ VIỆT NAM ( Ngày viết bài: 22/09/2018 - Ngày xem gần nhất: 17/06/2019 - Số lượt xem: 251 )
 3. TC CỘNG SẢN: CHUYÊN ĐỀ CƠ SỞ ( Ngày viết bài: 02/08/2018 - Ngày xem gần nhất: 14/06/2019 - Số lượt xem: 286 )
 4. TC DÂN VẬN ( Ngày viết bài: 21/05/2018 - Ngày xem gần nhất: 16/06/2019 - Số lượt xem: 342 )
 5. TC TRIẾT HỌC ( Ngày viết bài: 08/11/2017 - Ngày xem gần nhất: 17/06/2019 - Số lượt xem: 485 )
 6. TC NGHIÊN CỨU CON NGƯỜI ( Ngày viết bài: 03/11/2017 - Ngày xem gần nhất: 16/06/2019 - Số lượt xem: 470 )
 7. TC NGHIÊN CỨU GIA ĐÌNH VÀ GIỚI ( Ngày viết bài: 30/10/2017 - Ngày xem gần nhất: 14/06/2019 - Số lượt xem: 532 )
 8. TC THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU ( Ngày viết bài: 28/06/2017 - Ngày xem gần nhất: 16/06/2019 - Số lượt xem: 604 )
 9. TC NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN ( Ngày viết bài: 08/06/2017 - Ngày xem gần nhất: 16/06/2019 - Số lượt xem: 599 )
 10. TC NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP ( Ngày viết bài: 20/05/2017 - Ngày xem gần nhất: 17/06/2019 - Số lượt xem: 620 )

  . . . . . .

         VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT - GIÁO DỤC

 1. TC XƯA - NAY ( Ngày viết bài: 05/04/2019 - Ngày xem gần nhất: 15/06/2019 - Số lượt xem: 75 )
 2. TC THƯ VIỆN ( Ngày viết bài: 01/11/2018 - Ngày xem gần nhất: 16/06/2019 - Số lượt xem: 197 )
 3. TC NHÀ VĂN VÀ TÁC PHẨM ( Ngày viết bài: 10/08/2018 - Ngày xem gần nhất: 17/06/2019 - Số lượt xem: 316 )
 4. TC NHÀ VĂN ( Ngày viết bài: 10/08/2018 - Ngày xem gần nhất: 15/06/2019 - Số lượt xem: 301 )
 5. TC VĂN NGHỆ QUÂN ĐỘI ( Ngày viết bài: 06/08/2018 - Ngày xem gần nhất: 16/06/2019 - Số lượt xem: 318 )
 6. TC DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ VIỆT NAM ( Ngày viết bài: 09/07/2018 - Ngày xem gần nhất: 17/06/2019 - Số lượt xem: 336 )
 7. TC VĂN HÓA DÂN GIAN ( Ngày viết bài: 25/09/2017 - Ngày xem gần nhất: 17/06/2019 - Số lượt xem: 514 )
 8. TC LÝ LUẬN PHÊ BÌNH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ( Ngày viết bài: 06/09/2017 - Ngày xem gần nhất: 16/06/2019 - Số lượt xem: 587 )
 9. TC GIÁO DỤC ( Ngày viết bài: 26/07/2017 - Ngày xem gần nhất: 16/06/2019 - Số lượt xem: 623 )
 10. TC NGÔN NGỮ VÀ ĐỜI SỐNG ( Ngày viết bài: 26/07/2017 - Ngày xem gần nhất: 17/06/2019 - Số lượt xem: 630 )

  . . . . . .

         KINH TẾ

 1. TC THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ ( Ngày viết bài: 01/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 16/06/2019 - Số lượt xem: 856 )
 2. TC CON SỐ VÀ SỰ KIỆN ( Ngày viết bài: 30/09/2016 - Ngày xem gần nhất: 12/06/2019 - Số lượt xem: 863 )
 3. TC NGHIÊN CỨU KINH TẾ ( Ngày viết bài: 14/06/2016 - Ngày xem gần nhất: 16/06/2019 - Số lượt xem: 989 )
 4. TC TÀI CHÍNH ( Ngày viết bài: 02/06/2016 - Ngày xem gần nhất: 16/06/2019 - Số lượt xem: 992 )
 5. TC KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN ( Ngày viết bài: 20/05/2016 - Ngày xem gần nhất: 16/06/2019 - Số lượt xem: 972 )
 6. TC NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ( Ngày viết bài: 10/05/2016 - Ngày xem gần nhất: 14/06/2019 - Số lượt xem: 1002 )
 7. TC PHÁT TRIỂN KINH TẾ ( Ngày viết bài: 30/04/2016 - Ngày xem gần nhất: 17/06/2019 - Số lượt xem: 1050 )
 8. TC KINH TẾ VÀ DỰ BÁO ( Ngày viết bài: 19/04/2016 - Ngày xem gần nhất: 16/06/2019 - Số lượt xem: 1029 )
 9. TC NGÂN HÀNG ( Ngày viết bài: 15/04/2016 - Ngày xem gần nhất: 16/06/2019 - Số lượt xem: 1054 )
 10. TC NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ & CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI ( Ngày viết bài: 07/04/2016 - Ngày xem gần nhất: 17/06/2019 - Số lượt xem: 1107 )

  . . . . . .

         KHOA HỌC KỸ THUẬT

 1. TC Y HỌC THỰC HÀNH ( Ngày viết bài: 22/09/2018 - Ngày xem gần nhất: 15/06/2019 - Số lượt xem: 239 )
 2. TC KHOA HỌC THƯƠNG MẠI ( Ngày viết bài: 27/10/2017 - Ngày xem gần nhất: 16/06/2019 - Số lượt xem: 490 )
 3. TC NGHIÊN CỨU Y HỌC ( Ngày viết bài: 06/09/2017 - Ngày xem gần nhất: 17/06/2019 - Số lượt xem: 523 )
 4. TC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ( Ngày viết bài: 25/08/2017 - Ngày xem gần nhất: 14/06/2019 - Số lượt xem: 532 )
 5. TC DƯỢC HỌC ( Ngày viết bài: 11/08/2017 - Ngày xem gần nhất: 16/06/2019 - Số lượt xem: 550 )

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA
THÔNG BÁO MỚI

LƯỢT TRUY CẬP

THƯ VIỆN TP. CẦN THƠ - SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH TP. CẦN THƠ


+ Địa chỉ: Số 01 Phan Đình Phùng, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

+ Điện thoại: 0292.3820967 - Fax: 0292.3820601 - Email: thuviencantho@gmail.com

+ Chịu trách nhiệm nội dung: Phan Thị Thùy Giang, Giám đốc Thư viện TP. Cần Thơ

+ Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật: Phòng CNTT - Thư viện TP. Cần Thơ

+ Chú ý: Trang thông tin điện tử hiển thị tốt nhất trong trình duyệt Google Chrome với độ phân giải màn hình 1024 x 768

+ Ngày cập nhật 22/12/2017