CÂU LẠC BỘ - NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH SÁCH

         BAN CHỦ NHIỆM

 1. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ 'Những người yêu thích sách' - Thư viện thành phố Cần Thơ ( Ngày viết bài: 07/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 621 )

         THÔNG BÁO SINH HOẠT ĐỊNH KỲ

 1. THÔNG BÁO TẠM NGƯNG SINH HOẠT CLB 'NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH SÁCH' ( Ngày viết bài: 06/06/2017 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 711 )
 2. THÔNG BÁO SINH HOẠT THÁNG 4 / 2017 CHỦ ĐỀ 'KHỞI NGHIỆP HOẶC LẬP NGHIỆP' ( Ngày viết bài: 13/04/2017 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 708 )

         TÍNH CHẤT, MỤC ĐÍCH, HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ

 1. TÍNH CHẤT, MỤC ĐÍCH, HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ 'NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH SÁCH' ( Ngày viết bài: 07/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 487 )

         CÁC KỲ SINH HOẠT

 1. CÂU LẠC BỘ “NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH SÁCH” SINH HOẠT LẦN 9 VỚI CHỦ ĐỀ “SỨC MẠNH CỦA YÊU THƯƠNG” ( Ngày viết bài: 08/03/2017 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 821 )
 2. “Bài ca người lính”- Kỳ sinh hoạt cuối năm nhiều ý nghĩa của Câu lạc bộ 'Những người yêu thích sách' ( Ngày viết bài: 27/12/2016 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 801 )
 3. CÂU LẠC BỘ “NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH SÁCH” SINH HOẠT LẦN 7 VỚI CHỦ ĐỀ “KỸ NĂNG NÓI TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG” ( Ngày viết bài: 09/12/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 889 )
 4. CÂU LẠC BỘ “NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH SÁCH” SINH HOẠT LẦN 6 VỚI CHỦ ĐỀ “THƠ XUÂN QUỲNH” ( Ngày viết bài: 02/11/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 919 )
 5. Câu lạc bộ “Những người yêu thích sách” của Thư Viện TP. Cần Thơ – nơi gặp gỡ, sẻ chia và tôn vinh văn hoá đọc ( Ngày viết bài: 07/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 975 )
 6. CÂU LẠC BỘ “NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH SÁCH” TỔ CHỨC KỲ SINH HOẠT LẦN THỨ NĂM CHỦ ĐỀ “ẤN TƯỢNG ĐỒNG BẰNG” ( Ngày viết bài: 07/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 17/08/2019 - Số lượt xem: 967 )
 7. CÂU LẠC BỘ “NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH SÁCH” TỔ CHỨC BUỔI SINH HOẠT LẦN 4 VỚI CHỦ ĐỀ “TÔI LÀ AI?” ( Ngày viết bài: 07/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 17/08/2019 - Số lượt xem: 963 )
 8. CÂU LẠC BỘ “NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH SÁCH” TỔ CHỨC KỲ SINH HOẠT THỨ BA CHỦ ĐỀ “BƯỚC TỚI THÀNH CÔNG” ( Ngày viết bài: 07/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 955 )
 9. CLB NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH SÁCH TỔ CHỨC KÌ SINH HOẠT LẦN THỨ HAI CHỦ ĐỀ “SỐNG KHỎE” ( Ngày viết bài: 07/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 958 )
 10. CLB NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH SÁCH TỔ CHỨC KÌ SINH HOẠT ĐẦU TIÊN VỚI CHỦ ĐỀ “AN NHIÊN MÀ SỐNG” ( Ngày viết bài: 07/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 17/08/2019 - Số lượt xem: 964 )

         HÌNH ẢNH

 1. Kỳ 9: Chủ đề 'Sức mạnh của yêu thương' ( Ngày viết bài: 08/03/2017 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 812 )
 2. Kỳ 8: Chủ đề “Bài ca người lính” ( Ngày viết bài: 08/03/2017 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 792 )
 3. Kỳ 7: Chủ đề 'Kỹ năng nói trước đám đông' ( Ngày viết bài: 08/03/2017 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 813 )
 4. Kỳ 6: Chủ đề 'Thơ Xuân Quỳnh' ( Ngày viết bài: 02/11/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 880 )
 5. Kỳ 5: Chủ đề 'Ấn tượng đồng bằng' ( Ngày viết bài: 14/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 900 )
 6. Kỳ 4: Chủ đề 'Tôi là ai?' ( Ngày viết bài: 14/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 918 )
 7. Kỳ 3: Chủ đề 'Bước tới thành công' ( Ngày viết bài: 14/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 963 )
 8. Kỳ 2: Chủ đề 'Sống khỏe' ( Ngày viết bài: 14/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 939 )
 9. Kỳ 1: Chủ đề 'An nhiên mà sống' ( Ngày viết bài: 14/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 17/08/2019 - Số lượt xem: 991 )

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA
THÔNG BÁO MỚI

LƯỢT TRUY CẬP

THƯ VIỆN TP. CẦN THƠ - SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH TP. CẦN THƠ


+ Địa chỉ: Số 01 Phan Đình Phùng, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

+ Điện thoại: 0292.3820967 - Fax: 0292.3820601 - Email: thuviencantho@gmail.com

+ Chịu trách nhiệm nội dung: Phan Thị Thùy Giang, Giám đốc Thư viện TP. Cần Thơ

+ Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật: Phòng CNTT - Thư viện TP. Cần Thơ

+ Chú ý: Trang thông tin điện tử hiển thị tốt nhất trong trình duyệt Google Chrome với độ phân giải màn hình 1024 x 768

+ Ngày cập nhật 22/12/2017