GIỚI THIỆU SÁCH VỀ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

Cuốn sách và tôi / Vương Hồng Sển.- NXB Trẻ, 2010

Vương Hồng Sển (1902-1996) là một nhà văn hóa, học giả, nhà sưu tập đồ cổ nổi tiếng. Ông được xem là người có hiểu biết sâu rộng về miền Nam và rất được kính trọng trong giới sử học và khảo cổ ở Việt Nam. Ông là người rất ham mê đọc sách và thích ghi chép tất cả những điều tai nghe, mắt thấy. Phần ... ( Ngày viết bài: 16/04/2019 - Ngày xem gần nhất: 24/04/2019 - Số lượt xem: 9 )