GIỚI THIỆU SÁCH VỀ KHOA HỌC KỸ THUẬT

Kien Tran's IELTS handbook : Cẩm nang tự học IELTS / Trần Trung Kiên.- NXB Thế Giới, 2017

Nếu bạn là người mới bắt đầu học IELTS và muốn tìm bí quyết ôn thi IELTS hiệu quả thì “Kien Tran's IELTS handbook : Cẩm nang tự học IELTS” của tác giả Trần Trung Kiên sẽ là quyển cẩm nang rất hữu ích dành cho bạn. Quyển sách là tập hợp những bài viết của tác về việc học IELTS, những phương pháp và ... ( Ngày viết bài: 19/03/2019 - Ngày xem gần nhất: 25/04/2019 - Số lượt xem: 26 )