GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Kể chuyện Bến Ninh Kiều / Nhâm Hùng.- NXB Đại học Cần Thơ, 2018

Từ xa xưa, Bến Ninh Kiều đã là tâm điểm của thủ phủ đất Tây Đô, nổi tiếng qua câu hát: “Cần Thơ có bến Ninh Kiều Có dòng sông đẹp với nhiều giai nhân.” Quyển sách “Kể chuyện Bến Ninh Kiều” do Nhâm Hùng biên soạn, NXB Đại học Cần Thơ ấn hành năm 2018, sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin hữu ích ... ( Ngày viết bài: 16/04/2019 - Ngày xem gần nhất: 23/04/2019 - Số lượt xem: 21 )