GIÁO DỤC (EDUCATION)

• Ngày viết bài: 31/03/2016 - Lượt xem thứ 1513

   Lost in transition? Declining returns to education in Vietnam

Lost in transition? Declining returns to education in Vietnam / Tinh Doan, Tran Quang Tuyen, Le Quan.- New Zealand: University of Waikato, 2016.- 22 p.

Tóm tắt: Có một sự thay đổi đáng kể trong chính sách giáo dục trong những năm 2000, đặc biệt là mở ra những cơ hội giáo dục cho các nhà cung cấp giáo dục để mở rộng các cơ sở giáo dục và đào tạo. Những thay đổi này có thể dẫn đến một sự suy giảm trong lợi nhuận để giáo dục. Để cung cấp cho ước tính của lợi nhuận, nghiên cứu sử dụng lại số liệu điều tra quy mô lớn được cập nhật đến năm 2014. Chúng tôi áp dụng các ước lượng lựa chọn Heckman để sửa chữa cho sai lệch chọn lựa và tìm thấy rằng sự trở lại với giáo dục ở Việt Nam tăng lên một cách nhanh chóng trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008/2009 và giảm mạnh sau đó. Điều này đặt ra ít nhất là hai câu hỏi: là lực lượng lao động cao được đào tạo dư cung hoặc là có một biến dạng lớn trong thị trường lao động?

Lost in transition.pdf

         Các bài khác »
  1. Student preferences, expectations and anxieties regarding an online exchange program: Reports form Japan and Vietnam / ( Ngày viết bài: 11/04/2016 - Ngày xem gần nhất: 18/08/2019 - Số lượt xem: 1460 )
  2. Vocational training report - Vietnam, 2013 - 2014 ( Ngày viết bài: 31/03/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1711 )
  3. Undermining learning: Multi - country longitudinal: Evidence on corporal punishment in schools ( Ngày viết bài: 31/03/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1594 )
  4. Vietnam vocational training report 2011 ( Ngày viết bài: 31/03/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1567 )
  5. Báo cáo dạy nghề Việt Nam 2011 ( Ngày viết bài: 31/03/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1554 )
  6. An exploratory investigation of the practice of assessment for learning in Vietnamese higher education: Three case studies of lecturers' practice ( Ngày viết bài: 31/03/2016 - Ngày xem gần nhất: 17/08/2019 - Số lượt xem: 1460 )
  7. Sustainable manufacturing in Vietnamese engineering education - Approaches from the Vietnamese - German University ( Ngày viết bài: 21/03/2016 - Ngày xem gần nhất: 17/08/2019 - Số lượt xem: 1456 )
  8. Private higher education in Vietnam and recent policy management ( Ngày viết bài: 21/03/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1575 )
  9. Factors influencing teaching for critical thinking in Vietnamese lower secondary schools: A mixed method study focussed on history ( Ngày viết bài: 21/03/2016 - Ngày xem gần nhất: 19/08/2019 - Số lượt xem: 1401 )
  10. Communication efficacy and university experiences of Vietnamese students ( Ngày viết bài: 21/03/2016 - Ngày xem gần nhất: 17/08/2019 - Số lượt xem: 1051 )


Bạn đang xem trang 1 / 8
SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA
THÔNG BÁO MỚI

LƯỢT TRUY CẬP

THƯ VIỆN TP. CẦN THƠ - SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH TP. CẦN THƠ


+ Địa chỉ: Số 01 Phan Đình Phùng, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

+ Điện thoại: 0292.3820967 - Fax: 0292.3820601 - Email: thuviencantho@gmail.com

+ Chịu trách nhiệm nội dung: Phan Thị Thùy Giang, Giám đốc Thư viện TP. Cần Thơ

+ Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật: Phòng CNTT - Thư viện TP. Cần Thơ

+ Chú ý: Trang thông tin điện tử hiển thị tốt nhất trong trình duyệt Google Chrome với độ phân giải màn hình 1024 x 768

+ Ngày cập nhật 22/12/2017