Từ ngày 06/5/2019, Phòng Mượn và Phòng Báo – Tạp chí mở cửa phục vụ buổi tối bình thường theo lịch.
Trân trọng thông báo đến bạn đọc.

THƯ VIỆN TP. CẦN THƠ