Hồ Chí Minh - Hành trình vì độc lập dân tộc (1911-1945) : Sách chuyên khảo / Nguyễn Mạnh Hà, Vũ Thị Hồng Dung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 339tr.; 21cm

Thứ ba - 20/06/2023 22:58 590 0
Ho Chi Minh hanh trinh vi doc lap
Ho Chi Minh hanh trinh vi doc lap
     Hành trình cứu nước, cứu dân trong 30 năm của lãnh tụ Hồ Chí Minh đã đưa Người đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, đặt nền móng cho lý luận cách mạng Việt Nam trong thời đại mới, phù hợp với xu thế của thời đại. Hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc hành trình vĩ đại để tìm đường, mở đường và dẫn đường cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước.
     Nhằm giúp bạn đọc hiểu thêm về những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn chuyên khảo “Hồ Chí Minh - Hành trình vì độc lập dân tộc (1911-1945)” của PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà và TS. Vũ Thị Hồng Dung – Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
     Với độ dày 339 trang, quyển sách tập trung tái hiện các sự kiện, các mốc lịch sử nổi bật trong hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1911 đến năm 1945. Sách được chia làm 4 chương gồm:
     Nội dung chương 1: Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước (1911 – 1945) là giai đoạn Người bôn ba khắp các nước vừa lao động kiếm sống, vừa tìm hiểu đời sống cũng như các phong trào đấu tranh của nhân dân lao động ở nhiều nước tư bản và thuộc địa, không ngừng học hỏi, chiêm nghiệm, đánh giá để tìm con đường đúng đắn, khoa học nhất nhằm cứu nước, giải phóng dân tộc.
     Đến với chương 2: Là bước ngoặc chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, tổ chức cho sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam (1921 – 1929) bằng hoạt động: thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa và ra báo Người cùng khổ (1921 – 6/1923); Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và làm chủ bút báo Thanh niên ở Quảng Châu; Mở các lớp huấn luyện chính trị và sự ra đời tác phẩm “Đường Cách mệnh”,…
     Ở chương 3 là giai đoạn thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và những năm tháng khó khăn khi làm cách mạng của Người (1/1930 – 1/1941): Bác đã chủ trì Hội nghị thành lập Đảng và sự ra đời Cương lĩnh chính trị đầu tiên (2/1930), Nguyễn Ái Quốc trãi qua những ngày tháng trong nhà tù của thực dân Anh ở Hương Cảng (6/1931 – 1/1933); Người làm cán bộ của Quốc tế Cộng sản ở Mátxcơva (6/1934 – 8/1938); giai đoạn Người trở lại Trung Quốc (8/1938 – 1/1941).
     Trong chương cuối là giai đoạn Người cùng Đảng lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập dân tộc ( 1/1941 – 9/1945): Người chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ năm – hoàn chỉnh chuyển hướng chiến lược giải phóng dân tộc (5/1941); Mốc son lịch sử Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
     Sách hiện đang được phục vụ tại Thư viện thành phố Cần Thơ với mã số:
     Ký hiệu phân loại: 959.704092 / H450CH
     PHÒNG MƯỢN: MG.011262; MG.011263

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây