Con đường tiếp cận di sản văn hoá Việt Nam / Lưu Trần Tiêu, Nguyễn Hữu Toàn, Nguyễn Quốc Hùng.... - H. : Văn hoá dân tộc, 2014. - 720tr.; 21cm

Chủ nhật - 13/11/2022 22:01 1.051 0
Con đường tiếp cận di sản văn hoá Việt Nam / Lưu Trần Tiêu, Nguyễn Hữu Toàn, Nguyễn Quốc Hùng.... - H. : Văn hoá dân tộc, 2014. - 720tr.; 21cm
Di sản văn hóa Việt Nam là toàn bộ các sản phẩm tinh thần và vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được cộng đồng các dân tộc Việt Nam sáng tạo, gìn giữ và trao truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Vì thế, việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa đã trở thành nhân tố mang tính quyết định đến sự sống còn của bản sắc văn hóa dân tộc; là hành trang không thể thiếu để các dân tộc, quốc gia bước vào con đường phát triển và hội nhập quốc tế một cách mạnh mẽ và bền vững.

Quyển sách “Con đường tiếp cận di sản văn hoá Việt Nam” là một trong những tài liệu với nội dung góp phần vào việc bảo tồn và phát huy những giá trị di sản văn hóa Việt Nam hiện nay. Sách do Nxb. Văn hoá dân tộc xuất bản năm 2014 với 720 trang, tập hợp những bài nghiên cứu của nhiều tác giả từ nhiều góc độ tiếp cận khác nhau đã khám phá ra nhiều điều “ngưng đọng” trong “kho tàng” di sản văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, các tác giả đều tập trung trên ba vấn đề chính: văn hóa phi vật thể, văn hóa vật thể, bảo tàng (thiết chế văn hóa lưu giữ và tổ chức việc phát huy giá trị di sản văn hóa). 

Trong đó, vấn đề về giữ gìn và phát huy bản lĩnh, bản sắc dân tộc của văn hóa nói chung đến những vấn đề cụ thể như: bảo vệ giá trị văn hóa phi vật thể của di tích lịch sử - văn hóa, giá trị văn hóa dân gian, âm nhạc truyền thống, di tích tín ngưỡng và tôn giáo, tư liệu Hán Nôm,  lễ hội truyền thống, di tích và môi trường, vai trò của bảo tàng trong giữ gìn và phát huy di sản văn hóa... trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, được các tác giả nghiên cứu, phân tích cụ thể trong các bài viết. Mặc dù các tác giả, mỗi người nhìn qua lăng kính và góc nhìn khác nhau, nhưng tựu chung đều cố gắng đưa ra “lời giải” của mình trước “bài toán”: làm thế nào để kế thừa và phát huy di sản văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hiện đại, đặc biệt là lời giải giữa vấn đề bảo tồn và phát triển. 

Được tập hợp từ các bài viết đã được in trên các tài liệu do Cục Di sản văn hóa tổ chức xuất bản, “Con đường tiếp cận di sản văn hoá Việt Nam” sẽ là tài liệu giúp bạn đọc có cái nhìn đa dạng và nhận chân giá trị di sản văn hóa Việt Nam. Hơn thế, giúp những người quan tâm đến di sản văn hóa có thêm tri thức, góp phần tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong xu thế phát triển và hội nhập quốc tế hiện nay.
Quý vị và các bạn hãy tìm đọc quyển sách tại Thư viện thành phố Cần Thơ với mã số:
▪ Ký hiệu phân loại: 959.7 / C430Đ
▪ PHÒNG ĐỌC: DV.048782;
▪ PHÒNG MƯỢN: MG.007210; MG.007211

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây