Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 40tr.; 19cm

Chủ nhật - 06/09/2020 21:55 1.486 0
Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 40tr.; 19cm
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 09 tháng 6 năm 2015.
Quyển sách “Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” do Nxb. Chính trị Quốc gia ấn hành 2015 với 40 trang sẽ cung cấp cho bạn đọc nội dung toàn văn Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được công bố theo Lệnh Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào ngày 23 tháng 6 năm 2015. 
Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 với 41 điều được quy định qua 8 chương gồm: Những quy định chung; Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; Tham gia xây dựng nhà nước; Hoạt động giám sát; Hoạt động phản biện xã hội; Điều kiện bảo đảm hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Điều khoản thi hành. 
Trong những năm qua, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được phổ biến, tuyên truyền và đi vào cuộc sống, thiết thực phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc phối hợp chặt chẽ chính quyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò xây dựng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện có hiệu quả các chương trình, các phong trào, cuộc vận động từ Trung ương đến địa phương.
Thực tế cho thấy việc tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và thực hiện hiệu quả Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đặc biệt góp phần làm trong sạch Đảng, Nhà nước, chống tham nhũng, tệ quan liêu và các tiêu cực xã hội khác đang là yêu cầu và nguyện vọng bức xúc của nhân dân. Hiểu biết và vận dụng đúng các quy định pháp luật là trách nhiệm công dân nhằm góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển của đất nước.
Bạn đọc tra tìm quyển “Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” tại Thư viện TP. Cần Thơ với mã số: 
▪ Ký hiệu phân loại: 342.597 / L504M
▪ PHÒNG ĐỌC:  DV.049870;  PHÒNG MƯỢN:  MA.015409; MA.015410

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây