Cách mạng Tháng Tám - Xây dựng và củng cố chính quyền 1945 - 1946: Văn kiện Đảng và Nhà nước / Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng. Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 663tr.; 24cm

Thứ hai - 04/01/2021 20:14 1.685 0
Cách mạng Tháng Tám - Xây dựng và củng cố chính quyền 1945 - 1946: Văn kiện Đảng và Nhà nước / Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng. Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 663tr.; 24cm
    Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã lật đổ chế độ quân chủ phong kiến hàng nghìn năm, đánh tan xiềng xích gần 100 năm, giành chính quyền về tay nhân dân, mở ra bước ngoặc vĩ đại của cách mạng, dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Trong đó, cuộc Tổng tuyển cử ngày 06/01/1946 là một sự kiện lịch sử trọng đại, mở đầu cho quá trình xây dựng chế độ dân chủ mới; là sự khởi đầu và phát triển của Quốc hội, một thiết chế dân chủ, trụ cột trong Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 
    Quyển “Cách mạng Tháng Tám - Xây dựng và củng cố chính quyền 1945 - 1946” là Văn kiện được Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng và Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước công bố, NXb. Chính trị Quốc gia - Sự thật xuất bản năm 2020 sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về một gian đoạn lịch sử của đất nước ta với muôn vàn khó khăn, nhưng đã có những thành quả cách mạng quan trọng, khẳng định bản chất ưu việt của chế độ mới - cơ sở góp phần làm nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong những giai đoạn sau này.
    Với độ dày 663 trang, quyển sách gồm 4 phần: 
    Phần 1: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
    Phần 2: Xây dựng và củng cố chính quyền sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
    Phần 3: Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khoá I và Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
    Phần 4: Kháng chiến, kiến quốc, bảo vệ nền độc lập (1946).
    Có thể thấy rõ, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính quyền cách mạng dù còn non trẻ nhưng đã thể hiện rõ bản chất tiến bộ của một nhà nước kiểu mới ở Việt Nam. Quá trình xây dựng và củng cố vững chắc chính quyền cách mạng từ Trung ương tới địa phương và cơ sở được tiến hành đồng thời với nhiệm vụ kháng chiến chống xâm lược, trấn áp các thể lực phản cách mạng và chăm lo cải thiện đời sống của nhân dân. Trong đó, Tổng tuyển cử đầu tiên và sự ra đời của Quốc hội là minh chứng ghi dấu vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam. Trong bài diễn văn khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I, ngày 2 tháng 3 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định sự thành công của cuộc Tổng tuyển cử  bầu Quốc hội khoá I: “Cuộc Quốc dân đại biểu đại hội này là lần đầu tiên trong lịch sử của nước Việt Nam ta. Nó là một kết quả của cuộc Tổng tuyển cử ngày 06/1/1946, mà cuộc Tổng tuyển cử lại là kết quả của sự đoàn kết của toàn thể đồng bào không kể già trẻ, lớn bé, gồm tất cả các tôn giáo, tất cả các dân tộc trên bờ cõi Việt Nam đoàn kết chặt chẽ thành một khối hy sinh không sợ nguy hiểm tranh lấy nền độc lập cho Tổ quốc”. 
     Ngày 30/10/1946, tại phiên họp Quốc hội đã chuẩn y “đề nghị suy tôn Chủ tịch Hồ Chí Minh là người công dân thứ nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hoạt động của Quốc hội khóa I là một trong những nhân tố quan trọng khởi đầu tạo nên mọi thắng lợi của cách mạng nước ta, cả trong giai đoạn lịch sử lúc bấy giờ được tiếp nối, phát huy đến giai đoạn hiện nay và sau này.
    Trân trọng giới thiệu quyển sách đến quý bạn đọc. Sách được Thư viện TP. Cần Thơ phục vụ với mã số: 
    ▪ Ký hiệu phân loại: 959.704 / C102M;
    ▪ PHÒNG ĐỌC: DL.019015

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây