Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam / Vũ Trọng Lâm chủ biên. - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 207tr.; 24cm

Thứ tư - 07/04/2021 23:54 1.470 0
Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam / Vũ Trọng Lâm chủ biên. - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 207tr.; 24cm
    Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hiến pháp năm 2013) được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2013, Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 08/12/2013, có hiệu lực từ ngày 01/01/2014. Luật Hiến pháp Việt Nam là một ngành luật chủ đạo và rất quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Luật Hiến pháp Việt Nam quy định về chế độ chính trị, chế độ bầu cử, chính sách kinh tế, văn hóa, xã hội, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong khoa học pháp lý Việt Nam, Luật Hiến pháp Việt Nam với tư cách là một khoa học pháp lý chuyên ngành, đóng vai trò quan trọng trong thể chế những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, đồng thời những quy định của Hiến pháp là cơ sở để các ngành luật khác cụ thể hóa.
    Nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, phục vụ công tác giảng dạy và học tập môn học Luật Hiến pháp, năm 2020 Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật đã xuất bản quyển sách “Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam” do Vũ Trọng Lâm chủ biên. Sách dày 207 trang bao gồm 14 chương:
    Chương I. Khái quát về lịch sử lập hiến trên thế giới và ở Việt Nam. 
    Chương II. Nhận thức chung về Luật Hiến pháp Việt Nam.
    Chương III. Chế độ chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
    Chương IV. Chính sách của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đại đoàn kết dân tộc, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.
    Chương V. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân. 
    Chương VI. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
    Chương VII. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
    Chương VIII. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
    Chương IX. Tòa án nhân dân.
    Chương X. Viện kiểm sát nhân dân.
    Chương XI. Hội đồng nhân dân.
    Chương XII. Ủy ban nhân dân.
    Chương XIII. Hội đồng bầu cử quốc gia và kiểm toán nhà nước.
    Chương XIV. Chế độ bầu cử
    “Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam” là tài liệu có giá trị thực tiễn giúp cho cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên và các bạn đọc quan tâm nhận thức được vai trò quan trọng của Luật Hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Từ đó xây dựng lối sống tuân thủ pháp luật là yêu cầu quan trọng và cấp thiết trong công cuộc xây dựng và quản lý đất nước hiện nay. 
    Các bạn hãy tìm đọc quyển sách tại Thư viện TP. Cần Thơ với mã số:
    ▪ Ký hiệu phân loại: 342.59702 / GI-108TR
    ▪ PHÒNG ĐỌC: DL.018836 
    ▪ PHÒNG MƯỢN: MA.023219; MA.023220

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây