Tư tưởng Hồ Chí Minh - Để Đảng ta mãi là đạo đức, là văn minh / Hoàng Chí Bảo. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 369tr.; 21cm. - (Học và làm theo Bác) 

Thứ hai - 31/05/2021 04:58 1.537 0
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Để Đảng ta mãi là đạo đức, là văn minh / Hoàng Chí Bảo. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 369tr.; 21cm. - (Học và làm theo Bác) 
Chủ tịch Hồ Chí Minh - người cộng sản mẫu mực suốt đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và giải phóng con người. Người đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể nước ta, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện sứ mệnh lãnh đạo nhân dân Việt Nam làm nên nhiều thắng lợi vẻ vang. Sáng tạo Hồ Chí Minh là sự gặp gỡ, kết tinh từ tư tưởng - phương pháp và phong cách đạo đức, lối sống và nhân cách. Tư tưởng và đạo đức của Người được biểu hiện ra thành văn hóa, thành nghệ thuật ứng xử trong mọi lúc, mọi nơi làm nên nhân cách - phong cách và phương pháp Hồ Chí Minh. Văn hóa đạo đức Hồ Chí Minh có sức lan tỏa và sự cảm hóa mạnh mẽ, vượt thời gian và không gian.

Nằm trong bộ sách “Học và làm theo Bác”, quyển sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh - Để Đảng ta mãi là đạo đức, là văn minh” của GS.TS. Hoàng Chí Bảo sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu, học tập và vận dụng thiết thực những tư tưởng của Người.

Sách do Nxb. Hà Nội ấn hành năm 2021 với 369 trang, trình bày 12 nội dung gồm: Tư tưởng và phương pháp chính trị Hồ Chí Minh; Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò nhân tố con người trong quá trình công nghiệp hoá đất nước; Tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân và vai trò của giai cấp công nhân đối với cách mạng Việt Nam; Thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng theo Di chúc của Bác Hồ; Lời kêu gọi Thi đua ái quốc - một văn kiện lịch sử vô giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Văn hóa đạo đức Hồ Chí Minh và xây dựng văn hóa trong Đảng; Văn hóa Hồ Chí Minh - Giá trị và ý nghĩa; Văn hóa Hồ Chí Minh từ tầm nhìn đổi mới, hội nhập và phát triển; Di sản Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới và hiện đại hóa ở nước ta; Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; Giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế;... Trong đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam thật sự trong sạch vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” hiện nay được xem là vấn đề hệ trọng có tầm chiến lược và vô cùng cấp thiết. Toàn Đảng và mỗi Đảng bộ các cấp cần phải quán triệt phương châm Hồ Chí Minh: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”, “lời nói đi đôi với việc làm”,  “đề cao trách nhiệm của Đảng trước nhân dân”. Đặc biệt nêu cao tinh thần gương mẫu và trách nhiệm, đoàn kết và kỷ luật của từng tổ chức Đảng, từng đảng viên. 

Tác giả cũng phân tích rõ: Trong những tác phẩm cuối đời, đặc biệt là Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất mực quan tâm đến đạo đức cách mạng, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân nhưng không hề đồng nhất chủ nghĩa cá nhân với cá nhân, vẫn rất mực quan tâm tới lợi ích, nhu cầu chính đáng của từng người. Mỗi người, mỗi cá nhân là một chủ thể mang nhân cách, phải quan tâm phát triển, phải tôn trọng nhân cách và cá tính của từng người. Phải làm cho cái tốt nảy nở như hoa mùa xuân, cái xấu mất dần đi, rồi tiến tới mất hẳn. Đó là chất nhân văn sâu sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

Song song đó, đoàn kết và đại đoàn kết là một tư tưởng chính trị đặc sắc của Hồ Chí Minh. Theo Người, muốn thực hiện đại đoàn kết phải có thái độ chân thành, thiện chí, phải bình đẳng và dân chủ. Người nêu lên các chuẩn mực đúng và khéo, phát hiện ra khả năng sáng tạo dồi dào, phong phú của nhân dân, đẩy mạnh công tác dân vận, không sót một người nào. 

Được biên soạn với tất cả tình cảm kính yêu và lòng biết ơn vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyển sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh - Để Đảng ta mãi là đạo đức, là văn minh” là tài liệu quý để cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập và làm theo gương của Người.
Thư viện TP. Cần Thơ trân trọng giới thiệu quyển sách đến bạn đọc. Sách được phục vụ với mã số: 

- Môn loại: 324.2597075 / T550T
- Phòng Đọc: DV 59654 ;
- Phòng Mượn: MH 12234-12235

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây