Tuổi trẻ Việt Nam thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Vũ Mão, Trần Minh Trưởng, Nguyễn Thị Phương Hoa, Nguyễn Thị Kim Dung. - H. : Thanh niên, 2019. - 318tr.; 21cm

Thứ hai - 01/03/2021 19:54 1.316 0
Tuổi trẻ Việt Nam thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Vũ Mão, Trần Minh Trưởng, Nguyễn Thị Phương Hoa, Nguyễn Thị Kim Dung. - H. : Thanh niên, 2019. - 318tr.; 21cm
    “Tuổi trẻ Việt Nam thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” là quyển sách tập hợp các bài viết của nhiều tác giả là lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu giảng dạy về việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác thanh niên. 
    Sách do Nxb. Thanh niên ấn hành năm 2019 với độ dày 318 trang lần lượt trình bày các bài viết về: Tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức phong trào hành động cách mạng, tập hợp - giáo dục thanh niên; Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên; Vai trò của thanh niên và công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên hiện nay, cũng như nhiều bài viết về việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Bác Hồ. 
    Trong đó, những tổng kết đánh giá phong trào hành động cách mạng của thanh niên Việt Nam qua 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ cho thấy, thông qua các phong trào hành động cách mạng đã góp phần giáo dục, hình thành một lớp thanh niên có niềm tin, lý tưởng cách mạng, tham gia tích cực, sẵn sàng hy sinh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Thông qua các phong trào hành động cách mạng, thanh niên trở thành chủ thể tích cực của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tích cực thi đua học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng; đồng thời thanh niên được chăm lo, ngày càng trưởng thành, phát triển toàn diện hơn, ngày càng hiểu rõ hơn, thêm tin tưởng và quyết tâm hành động để thực hiện lý tưởng cách mạng của Đảng.
    Ngày nay trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, khởi nghiệp sáng tạo là một xu thế lớn, đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế mang đến cả thời cơ và thách thức đối với thanh niên. Tình hình thanh niên có những thay đổi, chuyển biến nhanh chóng, đa dạng, đa chiều, phân hóa ngày càng rõ hơn. Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu mới với phong trào hành động cách mạng của thanh niên để đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới. 
    Với những nhận định, phân tích sâu sắc về công tác thanh niên trong thời gian qua, cũng như dự báo và định hướng phát triển phong trào thanh niên trong tình hình mới, quyển sách “Tuổi trẻ Việt Nam thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” là tài liệu giúp cho người làm công tác thanh niên tiếp tục hiểu rõ hơn những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để xây dựng phong trào thanh niên đi đúng hướng và hiệu quả cao trong tình hình mới.
    Sách hiện được Thư viện TP. Cần Thơ phục vụ bạn đọc với mã số:
    ▪ Ký hiệu phân loại: 335.4346 / T515TR
    ▪ PHÒNG ĐỌC: DV.058190;  
    ▪ PHÒNG MƯỢN: MH.011154; MH.011155

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây