Bài thuyết minh Triển lãm sách chào mừng Đại hội Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ XII

Thứ ba - 13/08/2019 04:38 2.236 0
Triển lãm sách “Đảng Cộng sản Việt Nam - Những mốc son lịch sử” trưng bày hơn 1000 bản sách với 5 phần chính:

Phần 1 tập hợp trưng bày những quyển sách về Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân từ năm 1930 – 1975. Phần này được chia theo 3 giai đoạn:

+ Giai đoạn từ năm 1930 đến 1945 tiêu biểu với những cuốn sách như: “Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh trên đường sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Những người cộng sản”, … là những trang sử ghi lại những mốc son đầu tiên từ khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Việc thành lập Đảng là bước ngoặc vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam ta. Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng”. Giai đoạn này Đảng đã lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền với kết quả cách mạng Tháng Tám thành công. Từ đó lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) – Nhà nước của công nông và nhân dân lao động đầu tiên ở Châu Á. Đó là sự kiện quan trọng bậc nhất trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc ta.

+ Giai đoạn từ năm 1945 đến 1954 qua những quyển sách như “ Mười mốc son lịch sử”, “Chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”, “Bác Hồ với Đại hội Đảng” đã ghi nhận sự sáng suốt, tài tình của Đảng với nhiệm vụ lãnh đạo “Kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công”. Giai đoạn này kết thúc với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ năm 1954 chấm dứt sự thống trị ở nước ta, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, đưa miền Bắc tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa, làm hậu phương vững chắc cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

+ Giai đoạn từ năm 1954 đến 1975 Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước được trình bày chi tiết ở các quyển sách Đảng Cộng sản Việt Nam – những trang sử vẻ vang hay “Đại thắng mùa xuân 1975”. Qua đây thấy rõ dưới sự lãnh đạo của Đảng công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên miền Bắc đã thu được những thành tựu quan trọng là hậu phương vững mạnh, trở thành căn cứ địa cách mạng của cả nước. Song song đó, Đảng lãnh đạo toàn dân nêu cao quyết tâm đánh Mỹ với chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” tháng 12 năm 1972 và đại thắng mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, chúng ta đã giành toàn thắng, kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Phần 2 của Triển Lãm trưng bày những tài liệu về giai đoạn Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa từ năm 1975 đến nay. Phần này được chia làm hai thời kỳ:

+ Thời kỳ 1975 -1985 với những tên sách như “Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt nam”, “ Đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình đổi mới đất nước” giúp chúng ta hiểu về thời kỳ Đảng lãnh đạo đất nước khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh, đánh thắng các cuộc chiến tranh biên giới, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật ban đầu cho những bước phát triển sau này, từng bước cải thiện đời sống nhân dân. Đây cũng là giai đoạn Đảng ta có những bước đột phá tìm tòi đổi mới từng phần có tính chất quyết định cho sự ra đời đường lối đổi mới toàn diện của Đảng ở Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI năm 1986.

+ Thời kỳ 1986 đến nay Đảng ta đã đề xướng và lãnh đạo toàn dân, toàn quân ta thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước. Với các quyển sách “Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng từ 1986 đến nay”, “Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc đổi mới”, “Kiên định đường lối đổi mới Việt Nam vững bước tiến vào thế kỷ XXI”, v.v… Đảng ta đã nhận định: “Đổi mới là một yêu cầu khách quan, một đòi hỏi của chính thực tiễn công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Sự lãnh đạo của Đảng là điều kiện quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của công cuộc đổi mới ở nước ta”. Kết quả qua 25 năm đổi mới vượt qua bao khó khăn thử thách, nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đã đưa đất nước ta ngày một phát triển và thu được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử.

Phần 3 của Triển Lãm tập hợp trưng bày các văn kiện đại hội và hội nghị trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Đảng vào năm 1935 đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng năm 2006). Đây là những tư liệu giới thiệu một cách hệ thống về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Mỗi Đại hội là một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành, phát triển của Đảng ta gắn liền với những thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Qua đó mỗi cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, đoàn viên, nhân dân cả nước, đặc biệt là thế hệ trẻ càng thêm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về Bác Hồ vĩ đại.

Phần 4, Triển Lãm trưng bày những tài liệu về Đảng bộ thành phố Cần Thơ. Đây là những trang tư liệu quý giúp chúng ta hiểu rõ hơn quá trình hình thành Đảng bộ TP. Cần Thơ và Đảng bộ TP. Cần Thơ qua các kỳ đại hội. Những tập sách như “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cần Thơ”, “Những viên ngọc quý”, văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ Cần Thơ các nhiệm kỳ và những tài liệu lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân các quận, huyện của Cần Thơ… sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Cần Thơ với tinh thần quật khởi đã đứng lên đấu tranh đánh đuổi thực dân, phong kiến và tiến hành kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Trải qua chiến tranh ác liệt với muôn vàn gian khó hy sinh, Đảng bộ và quân dân Cần Thơ đã hoàn thành xuất xuất nhiệm vụ vẻ vang của mình trong thời chiến cũng như thời bình. Chắc chắn rằng khi đến với phần triển lãm này, chúng ta thêm tự hào và ghi nhớ sự hy sinh, cống hiến của những người đi trước. Qua đó hun đúc tình yêu quê hương đất nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa để thành phố Cần Thơ xứng đáng với tên gọi Tây Đô.

Bên cạnh đó, Triển lãm sách cũng dành phần trưng bày sách mới các loại phục vụ bạn đọc.

Triển lãm sách “Đảng Cộng sản Việt Nam - Những mốc son lịch sử” sẽ góp phần khẳng định niềm tin son sắt của nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Một Đảng với lịch sử là "cả một pho lịch sử bằng vàng" như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. Một Đảng đã hy sinh, đấu tranh, đoàn kết, lãnh đạo tài tình chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong thế kỷ XX và đang vững tin bước vào thế kỷ XXI.

Kính mời quý bạn đọc đến xem Triển Lãm !

THƯ VIỆN TP. CẦN THƠ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
CẤP THẺ BẠN ĐỌC
GIA HẠN SÁCH
CHỦ TÍCH HỒ CHÍ MINH - SÁNG MÃI TÊN NGƯỜI
KHO SÁCH ĐIỆN TỬ - EBOOK
BÀI BÁO - TẠP CHÍ SỐ HÓA
BÀI BÁO - TẠP CHÍ SỐ HÓA SỐ HÓA VỀ CẦN THƠ
Tập Thông tin Chuyên đề
THÔNG TIN DU LỊCH VIỆT NAM
THÔNG TIN KINH TẾ ĐBSCL
THÔNG TIN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI
PHÁT THANH: VĂN HÓA ĐỌC VÀ CUỘC SỐNG
CÙNG BẠN ĐỌC SÁCH: TRUYỀN CẢM HỨNG, KẾT NỐI VÀ LAN TỎA TRI THỨC
Let's Read - Asia’s free digital library for children
CSDL TÊN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BẢN TIN ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TP. CẦN THƠ
ẤN PHẨM XUÂN CẦN THƠ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây