Vai trò của pháp luật trong giữ gìn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống ở Việt Nam hiện nay / Hồ Thanh Hớn. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 294tr.; 21cm

Thứ hai - 14/11/2022 19:42 1.238 0
Vai trò của pháp luật trong giữ gìn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống ở Việt Nam hiện nay / Hồ Thanh Hớn. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 294tr.; 21cm
Văn hóa là khái niệm đa nghĩa gắn liền với con người và đời sống con người. Qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã sáng tạo nền văn hóa của riêng mình; từ đó, vun đắp nên những giá trị văn hóa truyền thống mang yếu tố tinh thần bền vững, tốt đẹp, tiêu biểu cho nền văn hóa dân tộc. Những giá trị văn hóa truyền thống đó có tác dụng tích cực thúc đẩy sự phát triển của dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử cũng như hiện tại, góp phần thúc đẩy đạt được các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội tương lai. 

Trong hệ thống các yếu tố thuộc kiến trúc thượng tầng, pháp luật có vai trò quan trọng trọng việc giữ gìn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, nhằm đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu xây dựng và phát triển nền văn hóa. 

Quyển sách “Vai trò của pháp luật trong giữ gìn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống ở Việt Nam hiện nay” do TS. Hồ Thanh Hớn biên soạn, sẽ là rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của pháp luật trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống ở Việt Nam, từ đó nêu ra các quan điểm, giải pháp nhằm hệ thống hóa pháp luật về văn hóa và nâng cao nhận thức pháp luật cho Nhân dân.

Đây cũng là tài liệu góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân về việc giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong quá trình thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội. 

Quyển sách “Vai trò của pháp luật trong giữ gìn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống ở Việt Nam hiện nay” do Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật xuất bản năm 2022, dày 294 trang.

Thư viện thành phố Cần Thơ phục vụ bạn đọc với mã số:
▪ Ký hiệu phân loại: 344.597 / V103TR
▪ PHÒNG MƯỢN: MA.027034; MA.027035
▪ PHÒNG ĐỌC TỔNG HỢP: DV.061939

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây