Khát vọng Hồ Chí Minh : Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc, dân chủ, phồn vinh, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu/ Bùi Đình Phong. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 463tr.; 24cm

Thứ tư - 15/12/2021 04:13 1.218 0
Khát vọng Hồ Chí Minh : Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc, dân chủ, phồn vinh, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu/ Bùi Đình Phong. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 463tr.; 24cm
Quyển “Khát vọng Hồ Chí Minh : Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc, dân chủ, phồn vinh, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu” là công trình nghiên cứu của PGS. TS. Bùi Đình Phong - Giảng viên Cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về mối quan hệ khăng khít giữa khát vọng của Hồ Chí Minh với nội dung các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về khơi dậy khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, bước tới đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc năm châu. 

Sách do NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh xuất bản năm 2021 với độ dày 463 trang, được cấu trúc thành 3 chương:
Chương 1 với tiêu đề “Khát vọng Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc, dân chủ, phồn vinh, hùng cường - Sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong sự nghiệp cách mạng Hồ Chí Minh” là các bài viết như: Tư tưởng Hồ Chí Minh - Giá trị dân tộc và nhân loại; Tư tưởng độc lập, tự do, hạnh phúc trong Tuyên ngôn độc lập năm 1945 vẹn nguyên giá trị dân tộc, thời đại;  Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh soi sáng công cuộc đổi mới;...

Chương 2 “Khát vọng Hồ Chí Minh với Đại hội XIII của Đảng” với các bài viết như: Tư tưởng Hồ Chí Minh và những điểm nhấn, điểm mới trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng; Khát vọng Hồ Chí Minh về đất nước giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành; Tư tưởng Hồ Chí Minh và bài học “dân là gốc” trong Báo cáo Chính trị Đại hội XIII của Đảng; Tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển; Xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam về đạo đức - Yêu cầu cấp thiết trong tình hình hiện nay; Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục với sự nghiệp giáo dục hiện nay;...

Chương 3 với tiêu đề “Thực hiện tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc” là các bài viết như: Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và công cuộc đổi mới hôm nay; Việt Nam - Bài học thích ứng, vượt qua và chiến thắng những gì chưa có tiền lệ; Sự phát triển nhận thức của Đảng về văn hóa; Khắc sâu lời Bác năm xưa; Vụ án Trần Dụ Châu: 70 năm sau nhìn lại;...

Qua các nghiên cứu, tác giả giúp bạn đọc thấy rõ điểm nhấn chung trong di sản Hồ Chí Minh và Đại hội XIII của Đảng là Khát vọng - Kỳ vọng - Quyết tâm - Đồng tâm - Tín Tâm - Sáng tạo - Đổi mới nhằm thực hiện ước vọng của toàn dân tộc trong bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Từ đó khẳng định: Tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh vẹn nguyên giá trị, mở đường đổi mới, soi sáng tương lai, trường tồn cùng dân tộc và nhân loại, là tài sản tinh thần quý báu của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi. 

Quý bạn đọc có thể tìm đọc quyển sách Khát vọng Hồ Chí Minh : Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc, dân chủ, phồn vinh, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu” tại Thư viện TP Cần Thơ với mã số:
- Môn loại: 335.4346 / KH110V
- Phòng Đọc: DL 19926
- Phòng Mượn: MH 12788

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây