Luật Bảo vệ môi trường. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 299tr. : Bảng; 19cm ▪ Ký hiệu phân loại: 344.59704 / L504B

Thứ hai - 21/03/2022 02:48 961 0
Luật Bảo vệ môi trường. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 299tr. : Bảng; 19cm ▪ Ký hiệu phân loại: 344.59704 / L504B
Hoạt động bảo vệ môi trường là hoạt động phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đến môi trường; ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường; cải thiện chất lượng môi trường; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh hoạt và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Nhằm cung cấp, phổ biến những quy định pháp luật về hoạt động bảo vệ môi trường ở nước ta, năm 2021 Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật đã xuất bản quyển sách “Luật Bảo vệ môi trường”.  Đây là “Luật Bảo vệ môi trường” số 17/2020/L-CTN đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2020, quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường. Luật gồm 16 chương 171 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, trừ khoản 3 Điều 29 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2021. 

Sách trình bày toàn văn 16 chương của “Luật Bảo vệ môi trường” số 17/2020/L-CTN gồm: Những quy định chung; Bảo vệ các thành phần di sản thiên nhiên; Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, Nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; Đánh giá môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường; Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đô thị, nông thôn và trong một số lĩnh vực; Quản lý chất thải và kiểm soát các chất ô nhiễm khác; Ứng phó với biến đổi khí hậu; Quy chuẩn kỹ thuật môi trường, tiêu chuẩn môi trường; Quan trắc môi trường, thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường và báo cáo môi trường; Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và bồi thường thiệt hại về môi trường; Công cụ kinh tế, chính sách và nguồn lực bảo vệ môi trường; Hội nhập và hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường; Trách nhiệm của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chính chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và cộng đồng dân cư trong bảo vệ môi trường; Kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, xử lý vi phạm, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về môi trường; Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; Điều khoản thi hành.

Trong đó, trong chương 2 “Bảo vệ các thành phần môi trường, di sản thiên nhiên” ở mục 1 có các quy định về bảo vệ môi trường nước gồm: Quy định chung về bảo vệ môi trường nước mặt; Hoạt động bảo vệ môi trường nước mặt; Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt; Bảo vệ môi trường nước dưới đất; Bảo vệ môi trường nước biển.
      
Các bạn hãy tìm đọc quyển  “Luật Bảo vệ môi trường”  để có được những thông tin chi tiết về tất cả những quy định của Luật này, nhằm thực hiện đúng, góp phần đưa Luật vào cuộc sống, tạo dựng một môi trường sống, học tập, làm việc xanh, sạch, đẹp, góp phần phục vụ mục tiêu phát triển bền vững đất nước.
Các bạn tra tìm quyển sách tại Thư viện TP. Cần Thơ với mã số:  
▪ PHÒNG ĐỌC: DV.060472
▪ PHÒNG MƯỢN: MA.025177; MA.025178

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây