Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thực hiện. - H. : Tài chính, 2021. - 492tr. : Bảng; 27cm

Thứ ba - 25/10/2022 22:50 854 0
 Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thực hiện. - H. : Tài chính, 2021. - 492tr. : Bảng; 27cm
Đầu tư công là một công cụ kinh tế của Nhà nước, có thể đêm lại những lợi ích to lớn cho nền kinh tế, nhất là đối với các nước trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngày 13/6/2019, Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư công quy định việc quản lý nhà nước về đầu tư công; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 và thay thế Luật Đầu tư công năm 2014.

Để Luật nhanh chóng đi vào thực tiễn, Chính phủ đã ban hành một số nghị định về: hướng dẫn Luật Đầu tư công; quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công… Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn cụ thể về: chế độ và biểu mẫu báo cáo tìn hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công; hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán…

Bên cạnh đó Quốc hội, Ủy ban Thường vụ cũng thông qua những quy định về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; các nguyên tác, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025…

Để giúp các tổ chức, cá nhân cập nhật kịp thời nội dung các văn bản liên quan đến lĩnh vực đầu tư công, năm 2021 Nxb. Tài chính phối hợp cùng Vụ đầu tư - Bộ Tài chính xuất bản cuốn sách “Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thực hiện” với độ dày 492 trang, gồm 2 phần:

Phần I. Luật Đầu tư công và văn bản hướng dẫn trình bày các nội dung:
1.    Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc hội.
2.    Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
3.    Nghị định 28/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
4.    Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.
5.    Thông tư 15/2021/TT-BTC ngày 18/02//2021 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công.
6.    Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán.

Phần II. Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ và kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, gồm các nội dung:
1.    Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/07/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025.
2.    Nghị quyết 29/2021/QH15 ngày 28/07/2021 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.
3.    Quyết định 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/09/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 973/2020/UBTVQH 14 ngày 18/07/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025.

Trân trọng giới thiệu quyển sách đến bạn đọc.
Sách được Thư viện TP. Cần Thơ phục vụ bạn đọc với mã số: 
▪ Ký hiệu phân loại: 343.597 / L504Đ
▪ PHÒNG ĐỌC: DL.020490
▪ PHÒNG MƯỢN: MA.025956

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây