Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 158tr.; 19cm

Thứ tư - 12/10/2022 00:04 1.084 0
Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 158tr.; 19cm
Hội nông dân Việt Nam được thành lập ngày 14-10-1930, là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân do Đảng cộng sản Việt Nam sáng lập và lãnh đạo; là thành viên của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là cơ sở chính trị của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Hội nông dân với mục đích tập hợp, đoàn kết nông dân, xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng tin cậy trong khối liên minh vững chắc công, nông, trí, bảo đảm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Quyển sách “Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở” do Nxb. Chính trị Quốc gia xuất bản năm 2018 trình bày các nội dung gồm:  Một số lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; hệ thống chính trị ở Việt Nam; tổ chức Hội Nông dân Việt Nam; mối quan hệ giữa Hội Nông dân Việt Nam với Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức của hệ thống chính trị; vị trí, vai trò, nội dung xây dựng tổ chức cơ sở Hội và một số nghiệp vụ công tác của Hội Nông dân cơ sở.

Đây là một trong những tài liệu góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ Mặt trận và các đoàn thể, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Đặc biệt, giúp người làm công tác Hội Nông dân nắm rõ nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, tập hợp, vận động, giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt; khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo của nông dân Việt Nam trong giai đoạn mới.
Xin trân trọng giới thiệu quyển sách đến quý bạn đọc.

Sách được Thư viện thành phố Cần Thơ phục vụ bạn đọc với mã số:
▪ Ký hiệu phân loại: 305.506 / T103L
▪ PHÒNG MƯỢN: MA.020440; MA.020441

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây