Quản lý Nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo / Đặng Xuân Phương, Nguyễn Lê Tuấn. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 523tr.; 24cm

Thứ sáu - 21/10/2022 05:39 511 0
Quản lý Nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo / Đặng Xuân Phương, Nguyễn Lê Tuấn. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 523tr.; 24cm
Biển Đông là khu vực nóng bỏng, có ảnh hưởng to lớn trong đời sống chính trị, pháp lý quốc tế. Đối với Việt Nam, biển và hải đảo đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cả trong lịch sử, hiện tại và tương lai. Với vị trí địa lý là một quốc gia biển, có “mặt tiền hướng ra biển Đông, bờ biển nước ta vừa là cửa ngỏ trong giao thương vừa là tuyến phòng thủ hướng Đông của đất nước. Hầu hết các ngành kinh tế mũi nhọn của nước ta đều gắn kết với biển như du lịch, dầu khí, thủy sản, giao thông vận tải, công nghiệp tàu thủy.

Kế thừa và phát triển ý thức về chủ quyền biển đảo của cha ông ta trong lịch sử, thể hiện trong việc quản lý, sử dụng, khai thác và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, đồng thời, nhận thức được tầm quan trọng của biển đảo đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong thời gian qua, bên cạnh việc tích cực tham gia và thực thi các điều ước quốc tế về quyền và nghĩa vụ của các quốc gia ven biển và nội luật hóa các quy định pháp lý quốc tế, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương chính sách về biển, từ năm 1997 Bộ Chính trị đã có Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 22-9-1997 về đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nêu rõ chủ trương cần đặt kinh tế biển trong tổng thể kinh tế cả nước, trong quan hệ tương tác với các vùng và trong xu thế hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới. 

Nhằm giới thiệu đến bạn đọc những nội dung cơ bản về công tác quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo, năm 2014 Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật đã xuất bản quyển “Quản lý Nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo” do  Đặng Xuân Phương, Nguyễn Lê Tuấn biên soạn. Trên cơ sở những chủ trương, chính sách và các quy định pháp luật về vấn đề biển, hải đảo, các tác giả tập trung làm rõ chức năng, nhiệm vụ, thực trạng và phương hướng, giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy nhà nước về quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo.

Sách dày 523 trang có bố cục tám chương thuộc hai phần chính gồm:
Phần thứ nhất. Những vấn đề cơ bản về công tác quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo trình bày các nội dung:
-    Tổng quan công tác quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo.
-    Quản lý tổng hợp khai thác, sử dụng biển, hải đảo.
-    Quản lý nhà nước với các hoạt động điều tra cơ bản về biển, hải đảo.
-    Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường biển.

Phần thứ hai trình bày phương hướng, giải pháp hoàn thiện một số vấn đề cụ thể trong quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo gồm:
-    Hoàn thiện và vận hành thông suốt thể chế quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo dựa trên đổi mới tư duy hoạch định chiến lược, chính sách biển.
-    Hoàn thiện bộ máy tôt chức và phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo.
-    Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo Việt Nam.
-    Hoàn thiện các luận cứ khoa học cho việc hoạch định ranh giới quản lý biển và hải đảo.

Trân trọng giới thiệu quyển sách đến quý bạn đọc.
Sách được Thư viện TP. Cần Thơ phục vụ bạn đọc với mã số:
▪ Ký hiệu phân loại: 351.597 / QU105L
▪ PHÒNG MƯỢN: MA.026400;  MA.025221; MA.025222

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây