655 câu hỏi - đáp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế / Nguyễn Xuân Trường. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 1135tr.; 24cm

Thứ sáu - 30/12/2022 04:05 742 0
655 câu hỏi - đáp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế / Nguyễn Xuân Trường. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 1135tr.; 24cm
Tham nhũng, tiêu cực là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm mất đi sự trong sạch, vững mạnh của Đảng và Nhà nước; làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, đạo đức và vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nói riêng. 

Ở Việt Nam trong thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã có những bước tiến mạnh, với quyết tâm chính trị cao, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, rõ nét được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng, đánh giá cao, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách, các nhà lãnh đạo, quản lý và đông đảo bạn đọc quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có thêm tài liệu tham khảo nhận diện rõ bản chất, căn nguyên của vấn đề tham nhũng, tiêu cực, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế, năm 2022 Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật đã xuất bản quyển sách “655 câu hỏi - đáp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế” do Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường biên soạn.

Sách dày 1135 trang, nội dung là các câu hỏi và câu trả lời được chia theo những vấn đề gồm:
Một số vấn đề cơ bản về tham nhũng; Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về tham nhũng và phòng, chống tham nhũng; Quan điểm, chủ trương và các quy định của đảng Cộng sản Việt Nam về tham nhũng và phòng, chống tham nhũng; Khái quát sự hình thành, phát triển của hệ thống pháp luật Việt Nam về phòng ngừa tham nhũng; Các quy định của pháp luật về phòng, ngừa tham nhũng; Các quy định của pháp luật về phát hiện, xử lý tham nhũng và hợp tác quốc tế trong phòng, chống tham nhũng; Tội phạm chức vụ, tham nhũng trong pháp luật hình sự của Việt Nam; Vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, báo chí, người dân và xã hội trong phòng, chống tham nhũng; Thực trạng, giải pháp nâng cao công tác phòng, chống tham nhũng của Việt Nam; Một số vấn đề lý luận và thực tiễn bước đầu về phòng, chống tiêu cực; Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng trong một số lĩnh vực; Kinh nghiệm quốc tế về các cơ quan phòng, chống tham nhũng.

Có thể thấy, trước những diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường của thế giới và khu vực trong tương lai, cũng như tình hình trong nước cho thấy Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều  thách thức trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, quyển sách là tài liệu tham khảo giúp các nhà hoạch định chính sách, các nhà lãnh đạo, quản lý và đông đảo bạn đọc nhận diện rõ vấn đề tham nhũng, tiêu cực, chỉ ra được những tác hại to lớn của tham nhũng, tiêu cực nhằm sớm phát hiện để có biện pháp phòng, chống hiệu quả. 

 Sách được Thư viện thành phố Cần Thơ phục vụ bạn đọc với mã số:
▪ Ký hiệu phân loại: 345.59702 / S111TR;
▪ PHÒNG ĐỌC TỔNG HỢP: DL.020960
             

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây