Thanh niên với vai trò bảo vệ quốc phòng và an ninh của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa / Biên soạn: Lê Tấn Tới (chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Khúc Thị Trang Nhung.... - H.: Công an nhân dân, 2022. - 567tr.; 21cm

Thứ sáu - 30/12/2022 02:43 725 0
Thanh niên với vai trò bảo vệ quốc phòng và an ninh của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa / Biên soạn: Lê Tấn Tới (chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Khúc Thị Trang Nhung.... - H.: Công an nhân dân, 2022. - 567tr.; 21cm
Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng. Đảng đã đề ra nhiều chủ trương giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thanh niên thành lực lượng hùng hậu, trung thành, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Qua mỗi thời kỳ, dù bất cứ hoàn cảnh nào các thế hệ thanh niên đều hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình.

Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và sự biến đổi nhanh chóng của tình hình thanh niên, đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên nhằm chăm lo, bồi dưỡng và phát huy cao nhất vai trò, sức mạnh của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Quyển sách “Thanh niên với vai trò bảo vệ quốc phòng và an ninh của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” do TS. Lê Tấn Tới chủ biên, trình bày quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vai trò của thanh niên trong sự nghiệp bảo vệ quốc phòng, an ninh của Tổ quốc, cũng như thực trạng thực hiện vai trò của thanh niên trong sự nghiệp bảo vệ quốc phòng và an ninh của Tổ quốc. Từ đó, nêu rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp bảo vệ quốc phòng và an ninh của Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó, nêu rõ: “Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo. Thanh niên là độ tuổi sung sức nhất về thể chất và phát triển trí tuệ, luôn năng động, sáng tạo, muốn tự khẳng định mình. Song, do còn trẻ, thiếu kinh nghiệm nên thanh niên cần được sự giúp đỡ, chăm lo của các thế hệ đi trước và toàn xã hội.”

Với độ dày 567 trang, quyển sách là công trình nghiên cứu hữu ích góp phần giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của thanh niên. Từ đó, thiết thực quan tâm, chăm lo, đầu tư cho thanh niên phát triển toàn diện. Đọc quyển sách này cũng giúp bản thân thanh niên tự nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của mình từ đó xác định nghĩa vụ của mình đối với bản thân, gia đình, xã hội, đặc biệt là trách nhiệm, nghĩa vụ của thanh niên trong bảo vệ quốc phòng và an ninh của Tổ quốc.

 Sách do Nxb. Công an nhân dân xuất bản năm 2022, Thư viện thành phố Cần Thơ phục vụ bạn đọc với số ký hiệu môn loại: 355.009597 / TH107N.
 - Phòng đọc Tổng hợp: DV 61791
 - Phòng Mượn: MA 26785-26786

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây