Bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc của Việt Nam trong thời đại mới : Sách chuyên khảo / Nguyễn Việt Lâm. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 343tr.; 21cm

Thứ ba - 12/07/2022 05:29 1.131 0
Bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc của Việt Nam trong thời đại mới : Sách chuyên khảo / Nguyễn Việt Lâm. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 343tr.; 21cm
Lợi ích quốc gia - dân tộc từ lâu đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong tiến trình lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc ta. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện như hiện nay, trên cơ sở tiếp tục quán triệt quan điểm “lợi ích quốc gia - dân tộc là tối thượng”, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định việc bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc nhưng phải trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi. 

Để giúp bạn đọc có thêm cơ sở lý luận và thực tiễn về “lợi ích quốc gia - dân tộc” từ góc độ của các học giả trên thế giới và Việt Nam cũng như những kinh nghiệm trong quá trình bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc của một số nước, đặc biệt là các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ,..., Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc của Việt Nam trong thời đại mới” do TS. Nguyễn Việt Lâm chủ biên.

Sách dày 343 trang, gồm 4 chương: Quan điểm về lợi ích quốc gia - dân tộc; Bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc của một số nước trên thế giới trong giai đoạn hiện nay; Cơ sở lý luận và thực tiễn đối với việc bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc của Việt Nam; Đề xuất tham chiếu bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc của Việt Nam trong thời đại mới.

Bên cạnh việc đề cập nội hàm của “lợi ích quốc gia - dân tộc”, nhóm tác giả cũng nêu ra những thuận lợi và thách thức trong bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc của Việt Nam trong thời đại mới. Về thuận lợi, sau 35 năm đổi mới và phát triển, Việt Nam đã ngày càng chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đồng thời tuân thủ các tập quán và thông lệ phổ quát của quốc tế. Tuy nhiên, những thách thức hiện nay có thể thấy rõ là: Tình hình thế giới và khu vực diễn biến ngày càng phức tạp, khó đoán định, sự gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, nhất là cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc, sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, một số điểm nóng vẫn còn phức tạp, như tình hình biển Đông, sự nổi lên của các thách thức an ninh phi truyền thống, như dịch bệnh (Covid - 19), an ninh lương thực, an ninh mạng,... Bối cảnh mới này đặt ra nhiều vấn đề mới đối với việc bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc của Việt Nam, như: bảo vệ các lợi ích đi đôi với việc thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế; bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đặc biệt tại khu vực Biển Đông khi mà ngày càng nhiều nước can dự vào khu vực này; xác định và xử lý các thách thức về chủ quyền trong không gian mạng/chủ quyền số; xử lý mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; các thách thức đối với duy trì đà phát triển nhanh và bền vững đồng thời bảo vệ môi trường, bảo đảm ổn định kinh tế - xã hội,... Từ đó, đưa ra một số hàm ý chính sách phù hợp với lợi ích của toàn thể dân tộc nói riêng với các cam kết, thỏa thuận, luật pháp quốc tế mà Việt Nam tham gia nói chung. 

Xuất bản năm 2021, “Bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc của Việt Nam trong thời đại mới” là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc quan tâm đến vấn đề này. 

Sách được Thư viện TP. Cần Thơ phục vụ bạn đọc với mã số: 
▪ Ký hiệu phân loại: 327.09597 / B108V
▪ PHÒNG ĐỌC: DV.060967

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây