Các cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam / Lê Mậu Hãn, Võ Văn Bé. - Tái bản, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 222tr.; 19cm

Thứ hai - 14/02/2022 03:25 1.041 0
Các cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam / Lê Mậu Hãn, Võ Văn Bé. - Tái bản, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 222tr.; 19cm
Đảng Cộng sản Việt Nam, người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Mỗi cương lĩnh của Đảng là một dấu son chói lọi phản ánh sự trưởng thành cảu Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Các cương lĩnh cách mạng xác định các quan điểm, nguyên tắc và phương hướng chính trị, cùng với các chủ trương, chính sách của Đảng đã đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 

Nhằm cung cấp tài liệu nghiên cứu cho bạn đọc, năm 2021 Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật tái bản cuốn sách “Các cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam” do Lê Mậu Hãn, Võ Văn Bé biên soạn, với 222 trang gồm 2 phần:

Phần 1 giới thiệu khái quát các cương lĩnh chính trị của Đảng, từ bối cảnh lịch sử, mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng cách mạng và ý nghĩa của mỗi cương lĩnh trong những giai đoạn lịch sử nhất định gồm: Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt của Đảng; Dự án Luận cương chánh trị của Đảng Cộng sản Đông Dương; Chính cương của Đảng lao động Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

Phần 2 trình bày nguyên văn các bạn cương lĩnh chính trị của Đảng từ khi thành lập đến nay, đã được công bố trong văn kiện Đảng gồm: Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt của Đảng; Luận cương chánh trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (Dự án để thảo luận trong Đảng); Chính cương của Đảng lao động Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

So với các lần xuất bản trước đây, trong lần xuất bản này, cuốn sách bổ sung thêm phần giới thiệu bản Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI (1/2011).

Trân trọng giới thiệu quyển sách với bạn đọc. Sách được Thư viện TP. Cần Thơ phục vụ bạn đọc với mã số:
▪ Ký hiệu phân loại: 324.2597075 / C101C
▪ PHÒNG ĐỌC: DV.060485
▪ PHÒNG MƯỢN: MH.012951; MH.012952

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây