Chuyên đề học và làm theo Bác năm năm 2021 và giai đoạn 2021-2026: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"

Thứ sáu - 12/08/2022 05:38 914 0
Chuyên đề học và làm theo Bác năm năm 2021 và giai đoạn 2021-2026: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là một động lực quan trọng nhằm phát triển đất nước, thể hiện nguyện vọng của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Thực hiện tốt chuyên đề trên là một trong những giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng.

  Quyển “Chuyên đề học và làm theo Bác năm năm 2021 và giai đoạn 2021-2026: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" do Tăng Bình, Ái Phương hệ thống; Nxb. Hồng Đức xuất bản năm 2021 là tài liệu phục vụ triển khai thực hiện hiệu quả chuyên đề này.

Với 398 trang, nội dung sách gồm 6 phần:
Phần thứ nhất: Hướng dẫn học tập Chuyên đề toàn khoá - Chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Phần thứ hai: Nhìn lại 5 năm thực hiện chỉ thị số 05/CT/TW của Bộ chính trị khoá XII và triển khai kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Phần thứ ba: Lời kêu gọi khát vọng Việt Nam hùng cường.
Phần thứ tư: Lời Bác dạy về nâng cao ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Phần thứ năm: Một số bài viết, bài tham luận học và làm theo Bác về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Phần thứ sáu: Hệ thống các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trân trọng giới thiệu quyển sách đến quý bạn đọc.
▪ Ký hiệu phân loại: 335.4346 / CH527Đ;
▪ PHÒNG ĐỌC: DL.020187

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây