Giải pháp phát triển lực lượng thanh niên xung phong trong giai đoạn hiện nay / Tạ Văn Hạ chủ biên. - H. : Thanh niên, 2016. - 175tr. : Bảng, biểu đồ; 19cm

Thứ tư - 01/07/2020 03:02 1.183 0
Giải pháp phát triển lực lượng thanh niên xung phong trong giai đoạn hiện nay / Tạ Văn Hạ chủ biên. - H. : Thanh niên, 2016. - 175tr. : Bảng, biểu đồ; 19cm
“Đâu cần thanh niên có
Việc gì khó có thanh niên”
                              - Hồ Chí Minh - 
Lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) được thành lập năm 1950, theo chỉ thị của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh để phục vụ chiến dịch Biên giới chống thực dân Pháp xâm lược. Từ đó đến nay, lực lượng TNXP không ngừng được phát triển góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Mô hình TNXP là một sáng tạo của Đảng, Bác Hồ và Đoàn Thanh niên trong quá trình đấu tranh cách mạng của Việt Nam; là một phương thức hoạt động hiệu quả thu hút tập hợp và rèn luyện thanh niên của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, mỗi thời điểm lịch sử khác nhau đòi hỏi hình thức tổ chức và nhiệm vụ của TNXP cũng đòi hỏi khác nhau. 
Quyển sách “Giải pháp phát triển lực lượng thanh niên xung phong trong giai đoạn hiện nay” do Tạ Văn Hạ chủ biên, Nxb. Thanh niên ấn năm 2016 cung cấp thêm cơ sở lý luận và thực tiễn để củng cố và phát triển lực lượng TNXP trong tình hình mới.
Sách dày 175 trang, nội dung gồm 3 chương:
Chương 1 trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển lực lượng TNXP như: Phân loại tổ chức TNXP; Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng và Nhà nước và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về TNXP.
Chương 2 phân tích thực trạng, đánh giá hiệu quả về tổ chức và hoạt động của lực lượng TNXP hiện nay.
Chương 3 trình bày những giải pháp phát triển lực lượng TNXP tham gia phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn hiện nay.
Cuối quyển sách là phần kết luận và khuyến nghị đối với Nhà nước và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp. Có thể thấy, phát triển lực lượng TNXP trong giai đoạn hiện nay vừa gắn với chức năng nhiệm vụ của TNXP (xung kích, thực hiện các nhiệm vụ chính trị cấp bách, nhiệm vụ khó khăn, nhiệm vụ mới do Đảng, Nhà nước, địa phương giao cho) vừa tạo môi trường giáo dục, rèn luyện và cống hiến của thế hệ trẻ là một trong những hoạt động trong hai phong trào lớn của Đoàn “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập nghiệp, lập thân”. Chính phủ và chính quyền các cấp tiếp tục khẳng định vai trò và tin tưởng giao cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và lực lượng TNXP thực hiện các nhiệm vụ chính trị cấp bách, nhiệm vụ khó khăn và tham gia các công trình trọng điểm quốc gia. 
Quyển sách “Giải pháp phát triển lực lượng thanh niên xung phong trong giai đoạn hiện nay” là tài liệu hữu ích cho tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nghiên cứu tham mưu điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyển quản lý, chế độ, chính sách đối với lực lượng TNXP trong điều kiện mới.
Bạn đọc tra tìm sách tại Thư viện TP. Cần Thơ với mã số:
- Ký hiệu phân loại: 369.09597 / GI-103PH
- PHÒNG ĐỌC: DV.052389
- PHÒNG MƯỢN: MA.017203; MA.017204

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây