Nâng cao chất lượng dạy học tác phẩm Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Thanh Tùng, Hoàng Thị Thuận chủ biên, Nguyễn Thị Xiêm.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 399tr.; 21cm

Thứ hai - 14/02/2022 21:12 1.395 0
Nâng cao chất lượng dạy học tác phẩm Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Thanh Tùng, Hoàng Thị Thuận chủ biên, Nguyễn Thị Xiêm.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 399tr.; 21cm
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng Người đã để lại cho toàn Đảng và toàn dân di sản vô giá, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh. Hệ thống tư tưởng ấy được khắc họa rõ ràng và sâu sắc trong những tác phẩm, bài nói, bài viết của Người. 

Nhằm thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học các học phần, chuyên đề liên quan tới Hồ Chí Minh và di sản Hồ Chí Minh; năm 2021 Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật đã xuất bản quyển sách “Nâng cao chất lượng dạy học tác phẩm Hồ Chí Minh” do Nguyễn Thị Thanh Tùng, Hoàng Thị Thuận - giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội  chủ biên.

Sách dày 399 trang, nội dung gồm hai phần: Phần thứ nhất nêu một số vấn đề lý luận chung về dạy học tác phẩm Hồ Chí Minh như: Những nguyên tắc dạy học tác phẩm Hồ Chí Minh; Tiếp cận từ tư liệu gốc và chính thống; Đảm bảo sự thống nhất giữa tính Đảng và tính khoa học; Đảm bảo tính lịch sử - cụ thể, tính toàn diện và hệ thống, tính thực tiễn và lý luận gắn với thực tiễn; Phát huy tính tích cực của người học…

Phần thứ hai giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh (như: Bản án chế độ thực dân Pháp, Đường Kách mệnh, Cương lĩnh chính trị đầu tiên, Tuyên ngôn độc lập...). Trong mỗi tác phẩm, các tác giả xác định mục tiêu dạy học tác phẩm (năng lực, phẩm chất), hoàn cảnh ra đời và bố cục của tác phẩm, nội dung cơ bản của tác phẩm, giá trị của tác phẩm và một số câu hỏi ôn tập, củng cố...

Là quyển sách có ý nghĩa lý luận và thực tiễn trên cả phương diện tiếp cận khoa học chính trị và phương diện khoa học giáo dục, “Nâng cao chất lượng dạy học tác phẩm Hồ Chí Minh” góp phần trang bị hệ thống phương pháp luận, nâng cao chất lượng giảng dạy môn học, thu hút sự hứng thú của sinh viên, học viên đối với việc tìm hiểu những giá trị cốt lõi trong mỗi tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quý bạn đọc có thể tra tìm quyển sách tại Thư viện TP. Cần Thơ với mã số: 
▪ Ký hiệu phân loại: 335.4346 / N122C
▪ PHÒNG ĐỌC: DV.060186
▪ PHÒNG MƯỢN: MH.012672; MH.012673


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây