Theo dòng lịch sử - Những tìm tòi và suy ngẫm / Trương Minh Dục. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 382tr.; 24cm

Thứ ba - 17/08/2021 22:40 865 0
Theo dòng lịch sử - Những tìm tòi và suy ngẫm / Trương Minh Dục. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 382tr.; 24cm
Lịch sử phát triển của Việt Nam là lịch sử dựng nước đi đôi với giữ nước. Quy luật đó trong giai đoạn từ sau năm 1858 khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam, tiếp theo năm 1884, triều đình nhà Nguyễn ký hiệp ước đầu hàng, đến hiện nay được thể qua việc qua việc con đường mới để cứu nước, giành độc lập dân tộc, cũng có nghĩa là lựa chọn con đường đổi mới phát triển đất nước.

Quyển sách “Theo dòng lịch sử - Những tìm tòi và suy ngẫm” của PGS.TS. Trương Minh Dục được chọn lọc kết quả nghiên cứu các sự kiện tiêu biểu của lịch sử Việt Nam hiện đại, mở đầu là sự kiện người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, sau này là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh ra đi tìm con đường cứu nước, giành độc lập, dân chủ, tự do cho dân tộc đầu thế kỷ XX, tiếp đến là quá trình chuẩn bị và tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chí Minh đối với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam: Cách mạng Tháng Tám giành được độc lập, tự do (1945); tiến hành hai cuộc chiến tranh giải phóng 30 năm, thống nhất đất nước, hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc (1946 – 1975), tiến hành xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 45 năm (1975 – 2020).

Trên cơ sở nghiên cứu những tài liệu chính thống đáng tin cậy, tác giả đã phân tích, bình luận những vấn đề của lịch sử dân tộc một cách khoa học, logic và giàu sức thuyết phục qua các bài viết như: Nguyễn Ái Quốc với việc lựa chọn con đường cứu nước đầu thế kỷ XX; Sự ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản – tiếp cận từ yêu cầu đổi mới phát triển xã hội; Cách mạng Tháng Tám năm 1945 – Sự sáng tạo trong vấn đề dân tộc và phương pháp cách mạng; Giá trị, tầm vóc lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Giá trị lịch sử của tổng tuyển cử ngày 6 tháng 1 năm 1946; Xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân sau Cách mạng Tháng Tám; “Đánh chắc, tiến chắc”- Sự sáng tạo của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ; Từ Hà Nội – “Điện Biên Phủ trên không” đến Hiệp định Pa-ri – Nhìn từ dự báo chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Vấn đề phát huy trí tuệ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay; Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc – Một nhân tố quan trọng đảm bảo thắng lợi của Cách mạng Việt Nam; An ninh văn hóa và sự phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay; Quan hệ tộc người ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới – Tiếp cận từ góc độ chính sách…

Với lối viết mạch lạc, khúc chiết, dễ hiểu, “Theo dòng lịch sử - Những tìm tòi và suy ngẫm” do Nxb. Thông tin và Truyền thông ấn hành năm 2020, dày 382 trang là quyển sách phù hợp cho những người nghiên cứu lịch sử, sinh viên các khoa lịch sử, triết học, văn hóa nói riêng và đông đảo bạn đọc yêu thích lĩnh vực khoa học xã hội nói chung.
Trân trọng giới thiệu quyển sách cùng bạn đọc.

 Sách được Thư viện TP. Cần Thơ phục vụ với mã số:
▪ Ký hiệu phân loại: 959.703 / TH205D
▪ PHÒNG ĐỌC: DL.019568
▪ PHÒNG MƯỢN: MG.010627

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây