Vì một nền văn hoá dân tộc, hiện đại : Mấy vấn đề cấp thiết trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hoá con người nước ta hiện nay / Trần Văn Bính. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2021. - 216tr.; 21cm 

Thứ năm - 24/06/2021 22:14 1.522 0
Vì một nền văn hoá dân tộc, hiện đại : Mấy vấn đề cấp thiết trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hoá con người nước ta hiện nay / Trần Văn Bính. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2021. - 216tr.; 21cm 
Trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân tố văn hóa và con người luôn được phát huy, tạo nên sức mạnh to lớn chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, giành và bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Ngày nay, những nhân tố đó tiếp tục đóng vai trò là động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Quá trình phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, đã tạo những tiền đề, điều kiện, môi trường, đồng thời đặt ra những yêu cầu đổi mới đối với văn hóa. Nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo, nghiên cứu về vấn đề này, năm 2021, Nxb. Thông tin và Truyền thông đã xuất bản quyển sách “Vì một nền văn hoá dân tộc, hiện đại : Mấy vấn đề cấp thiết trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hoá con người nước ta hiện nay” của GS.TS.NGND. Trần Văn Bính.

Sách gồm 216 trang trình bày những vấn đề cấp thiết trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hoá con người Việt Nam trong thời đại mới, gắn liền việc học tập các tư tưởng đi trước thời đại của các bậc vĩ nhân Các Mác, Ăngghen, Hồ Chí Minh với việc giải quyết những vấn đề cơ bản, cấp thiết về con người, văn hóa ở Việt Nam hiện nay. Điều này có ý nghĩa thiết thực, to lớn trong quá trình xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam hội nhập quốc tế nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc.

Thông qua các bài viết như: Văn hóa Hùng Vương - cội nguồn sức mạnh của chúng ta; Sự vận dụng, phát triển các nguyên tắc của chủ nghĩa Mác - Lênin về văn hóa vào xây dựng nền văn hóa Việt Nam hiện nay; Thời cơ và thách thức của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đối với sự phát triển văn hóa đất nước; Thử đi tìm nguyên nhân của sự xuống cấp về đạo đức; Xây dựng môi trường văn hóa gia đình và việc hình thành, phát triển nhân cách của con người; Vai trò của hệ giá trị văn hóa đối với quá trình phát triển bền vững đất nước; Động lực cuối cùng cho sự phát triển bền vững đất nước vẫn là văn hóa, con người; Xây dựng văn hóa trong Đảng; Hồ Chí Minh - một con người vì mọi người và của mọi người… cho thấy sự tìm tòi, trăn trở và suy ngẫm của tác giả về những vấn đề nóng bỏng, mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc trong đời sống chính trị, văn hóa của đất nước hôm nay.

Với cách diễn đạt chặt chẽ, logic, dễ hiểu, đặc biệt tác giả luôn lồng ghép vào các vấn đề thực tế cuộc sống Việt Nam hiện nay, quyển sách là một tài liệu hữu ích phục vụ công tác nghiên cứu và góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Trân trọng giới thiệu quyển sách đến quý bạn đọc.
Các bạn có thể tra tìm sách tại Thư viện TP. Cần Thơ với mã số:
▪ Ký hiệu phân loại: 306.09597 / V300M
▪ PHÒNG ĐỌC: DV.059757
▪ PHÒNG MƯỢN: MA.024522; MA.024523

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây