Phát triển hệ giá trị văn hoá của thanh niên Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới / Vũ Văn Bách. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 222tr.; 21cm

Thứ năm - 09/12/2021 03:28 1.258 0
Phát triển hệ giá trị văn hoá của thanh niên Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới / Vũ Văn Bách. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 222tr.; 21cm
Thanh niên quân đội là lực lượng xung kích thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với thanh niên nói chung và thanh niên quân đội nói riêng, những giá trị văn hóa luôn có sức hấp dẫn, lôi cuốn mạnh mẽ. Đó là những giá trị có ý nghĩa to lớn, là sức mạnh nội sinh, có giá trị trường tồn phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Hệ giá trị văn hóa của thanh niên quân đội là kế thừa và phát triển những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, quân đội và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa hiện đại, có tác dụng to lớn trong việc điều chỉnh nhận thức, tình cảm, hành vi của thanh niên quân đội trong thực hiện nhiệm vụ.

Nhằm cung cấp tài liệu tham khảo về việc tổng kết thực tiễn và đúc kết lý luận về hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, năm 2021 NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật đã xuất bản quyển sách “Phát triển hệ giá trị văn hoá của thanh niên Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới” do TS. Vũ Văn Bách biên soạn. Sách gồm 222 trang, đề cập 3 nội dung chính: 

Một là, khái niệm và những vấn đề có tính quy luật phát triển hệ giá trị văn hoá của thanh niên Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Hai là, thực trạng, những nhân tố tác động tới phát triển hệ giá trị văn hoá.

Ba là, giải pháp phát triển hệ giá trị văn hoá của thanh niên Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới. Trong đó, đưa ra những giải pháp cụ thể là: Bổ sung, hoàn thiện và xã hội hóa; tiếp tục nâng cao định hướng chính trị và định hướng văn hóa; phát huy vai trò chủ thể quân sự trong việc phát triển hệ giá trị văn hoá của thanh niên Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới.

“Phát triển hệ giá trị văn hoá của thanh niên Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới” là tài liệu dành cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp và bản thân thanh niên quân đội trong việc tiếp tục kế thừa, bổ sung và phát triển giá trị văn hóa “Bộ đội cụ Hồ” và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa hiện đại để tiến đến chuẩn hóa hệ giá trị văn hóa của thanh niên quân đội.

Trân trọng giới thiệu quyển sách đến quý bạn đọc.
Sách được Thư viện TP. Cần Thơ phục vụ với mã số:
▪ Ký hiệu phân loại: 355.009597 / PH110TR
▪ PHÒNG ĐỌC: DV.060292
▪ PHÒNG MƯỢN: MA.025062; MA.025063

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây